Kunstbilde

Gustave Doré (1832-1883)

Trestikk i La grande Bible de Tours, en fransk oversettelse av den latinske Vulgata, først utgitt i 1866.

Gustave Doré rakk å illustrere mange litterære storverk, blant annet Dantes Commedia og Cervantes’ Don Quixote, men det er nok hans bibelillustrasjoner som er best kjent.

Perikopen om Skattens mynt finner vi i alle de tre synoptiske evangelier, her etter Marcus 12, 13-17 (DNB 1930).

Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord. Og de kom og sa til ham: Mester! vi vet at du er sanndru og ikke bryr dig om nogen; for du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? skal vi gi, eller skal vi ikke gi? Men da han så deres hykleri, sa han til dem: Hvorfor frister I mig? Kom hit med en penning og la mig få se den! De gav ham en. Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? De sa til ham: Keiserens. Og Jesus sa til dem: Gi keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! Og de undret sig storlig over ham.

Det greske ord som er gjengitt som penning, er δηναριον – dinarion. Her er en dinarius (som det kaltes på latin) fra keiser Tiberius‘ tid (14-37)

ANNONSE

Læs også

Læs også