Kultur

Toon Koopman spiller Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Passacaglia og fuge i c-moll, BWV 582 (c. 1706-13).

En Passacaglia er, enkelt sagt, variasjoner over et tema i bassen (som stadig gjentas uendret, mens overstemmene varieres).

ANNONSE

Læs også

Læs også