Kunstbilde

Gustave Doré (1832-1883)
Olje på lerret, 600 x 900 cm, Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasbourg.
Fransk titel: Le Christ quittant le prétoire.

Gustave Doré er i dag først og fremst erindret som illustratør, spesielt for sine xylografier med bibelske motiver. Hans oljemalerier har ikke nådd fram til et like stort publikum.

Bakgrunnen til det gjengitte motiv finner vi i de kanoniske evangelier, Marcus 15, Matthaeus 27, Lukas 23 og Johannes 19. Her etter Marcus 15, 6-20 (DNB 1930).

Men på høitiden pleide han å gi dem en fange fri, hvem de bad om. Nu var det en som hette Barabbas; han var kastet i fengsel sammen med nogen oprørere som hadde gjort et mord under oprøret; og folket kom op og begynte å be Pilatus om det som han alltid pleide å gjøre. Da svarte han dem og sa: Vil I jeg skal gi eder jødenes konge fri? For han visste at det var av avind yppersteprestene hadde overgitt ham til ham. Men yppersteprestene egget folket op til å be om at han heller skulde gi dem Barabbas fri. Da svarte Pilatus atter og sa til dem: Hvad vil I da jeg skal gjøre med ham som I kaller jødenes konge? De ropte igjen: Korsfest ham! Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham! Da nu Pilatus vilde gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri og lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes. Og stridsmennene førte ham bort, inn i gården, det er borgen, og kalte hele vakten sammen, og de klædde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte på ham, og begynte å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i hodet med et rør og spyttet på ham og falt på kne og hyldet ham. Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og klædde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham.

I Johann Sebastian Bachs Matthaeus-Passion følger dette like etter Pilatii spørsmål Hvad ondt har han da gjort?

Arioso-resitativ Er hat uns allen wohlgetan og arie Aus liebe will mein Heiland sterben.

Dorothee Mields er solist med Collegium Vocale Gent under ledelse av Philipp Herreweghe.
ANNONSE

Læs også

Læs også