Kunstbilde

Foto: Olsen & Thomsens Photographiske Atelier, som da bildet ble tatt hadde adresse Prindsens Gade 11 i Christiania. Visittkort-fotografi, totalt format 6,4 x 10 cm, selve bildet 5,4 x 8,9 cm, Nasjonalbiblioteket.

Jørgen Moe (1813-1882) avla teologisk embedseksamen i 1839, noen år etter at han hadde startet samarbeidet med Peter Christian Asbjørnsen om innsamling av norske folkeeventyr, som ble utgitt samlet i 1851. Han startet sin prestegjerning først i 1853 som residerende kapellan i Krødsherad, og i 1863 finner vi ham som sogneprest i Bragernes. Fra 1875 var han biskop i Christiansands stift.

Han fikk også utgitt flere diktsamlinger, og hans best kjente enkeltdikt er nok Fanitullen. Men Det lysnet i Skoven, til musikk av Sigurd Islandsmoen er det vel fortsatt noen som erindrer.

ANNONSE

https://www.youtube.com/watch?v=-ny1x5lO58M

ANNONSE

Læs også

Læs også