Kunstbilde

Don McCullin (f. 1935)
Sølvgelatinkopi, 40,6 x 50,8 cm, utlånt til The Tate Gallery, London, i forbindelse med den retrospektive utstilling som vises til og med den 6. mai i år.

Den fullstendige titel er Sheep Going to the Slaughter House, Early Morning, near Caledonian Road, London.

I Oscar Wildes forord til The Picture of Dorian Gray heter det blant annet:

All art is at once surface and symbol. Those who go beneath the surface do so at their peril. Those who read the symbol do so at their peril.

Jeg tar meg advarselen ad notam, men tillater meg allikevel å spekulere litt rundt dette bildet og de assosiasjoner det kan gi. I bibeltekster, både i det gamle og ikke minst det nye testamente, omtales sauer og lam ofte som metaforer for uskyldiges lidelser. I profeten Esaias’ bok 53,7, etter King James leser vi:

He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.

Men bildet kan, slik det er komponert, også gi assosiasjoner til mennesker på vei til en sikker død, uten at de selv er klar over det.

Samuel Barber Agnus Dei (Guds lam)
ANNONSE

Læs også

Læs også