Kunstbilde

Fra Rembrandts verksted (?)
Olje på tre, 19,5 x 15,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Dette bildet inngikk i Christian Langaards (1849-1922) samling, som i sin helhet ble testamentert til Nasjonalgalleriet, og overført i 1923.

Opp gjennom tidene har mange bilder blitt tilskrevet Rembrandt, men i noen tilfeller kan man sette spørsmålstegn ved attribusjonene. Rembrandt drev et eget verksted med mange elever og assistenter, og man kan ikke være helt sikker på hva han personlig malte, hva som ble utført under hans overoppsyn, og hva elever og assistenter utførte for egen regning. En utmerket artikkel om disse problemene finnes her.

Dette bildet er så vidt jeg vet det eneste som har blitt stjålet to ganger fra Nasjonalgalleriet, først i 1980 – det kom senere til rette i Paris, og annen gang i det omfattende tyveriet i 1982, da det etter et par år ble funnet igjen i Tyskland.

Og dette ble ikke det siste tyveriet fra Nasjonalgalleriet, i 1993 ble Edvard Munchs portrett av Betzy Nilsen stjålet. Det er fortsatt ikke funnet igjen, og deretter det temmelig frekke tyveriet av Munchs Skrik i februar 1994. Bildet kom til rette i mai samme år.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også