Kunstbilde

Fotograf ikke oppgitt, sølvgelatinkopi i Riksarkivet (Fengselsstyrets arkiv).

Tukthuset i Kristiania ble opprettet i 1740, med utvidelser fra 1830 og senere. Fra 1885 fungerte bygningene som Straffeanstalten for kvinner i Kristiania, og i 1900 Landsfengselet og arbeidshuset for kvinner. Det ble nedlagt og revet i 1938, da kvinnefengslet på Bredtvedt i Østre Aker ble tatt i bruk. Av det gamle fengslet i Storgaten er bare noen deler av muren bevart. Tverrgaten mot høyre er Bernt Ankers gate, og i bakgrunnen ser vi Vor Frelsers kirke, nå Oslo domkirke.

Bildet er ikke datert, men noen detaljer tidfester det nærmere. Sporvognslinjen fra Stortorvet til Grünerløkken ble opprettet i 1878. Vi ser også en elektrisk gatelampe, og elektrisk gatebelysning ble innført i Kristiania i desember 1892. Hvilket skulle tilsi at bildet er tatt ikke tidligere enn 1892, og ikke senere enn 1938. Elektriske sporvogner ble innført i 1894, og hadde overtatt fullstendig for hestene i 1900. Vi kan ane en sporvogn, men ingen ledninger eller kontakter. Så vi kan nok med en viss sikkerhet anta at bildet lar seg datere til en gang mellom 1892 og 1900.

ANNONSE

Læs også

Læs også