Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på papp, 21 x 26,5 cm, Munch-muséet, Oslo.

Dette bildet sies å være unge Edvards første bestillingsoppdrag, og godtgjørelsen var en stor kopp kakao og en skissebok, i følge hans egen beretning. Det er vanskelig å finne opplysninger om hva frøknene Munch het, og om familierelasjonene til Edvard. (Det nevnes også to kusiner ved navn Caroline og Henriette Munch som bosatt der). Det er visstnok Else Munch vi kan ane i fotografiet foran inngangsdøren, i mørk kjole, i følge Oslo Museum.

Pilestredet 61, et lite trehus, står faktisk fortsatt, og omtrent samtidig med at bildet ble malt, ble huset fotografert av den allsidige Ole Tobias Olsen (1830-1924), som markerte seg både som skolemann, salmedikter, samler av folkeminne og folkemelodier, organist, prest, ordfører, ingeniør – og fotograf.

Kopi i Oslo Museum.

ANNONSE

Læs også

Læs også