Kunstbilde

Harald Sohlberg (1869-1935)
Olje på lerret, 160 x 180,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Harald Sohlberg utførte, frem til sin bortgang i 1935 rundt 20 varianter, i forskjellige teknikker, av dette motivet. Dette regnes som den endelige versjonen. Bildet inngår i Nasjonalmuséets store Sohlberg-presentasjon Uendelige landskap, som vil henge til og med den 13. januar 2019, og senere vises i London og Wiesbaden. I 1995 ble det valgt til Norges nasjonalmaleri, i konkurranse med blant annet Tidemand og Gudes Brudefærden i Hardanger.

Samuel Scheidt (1587-1654): Das alte Jahr vergangen ist, tekst Johann Steurlein (1546-1613)

Fremførelsen er ved Vox Luminis, dirigent Lionel Meunier, i et opptak fra 2014.

Das alte Jahr vergangen ist;
Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
Dass du uns in so groß Gefahr
Bewahrt hast lange Zeit und Jahr.

Und bitten dich, ewigen Sohn
Des Vaters in dem höchsten Thron,
Du wollst dein arme Christenheit
Bewahren ferner allezeit.

Det gamle året er forbi,
vi takker deg, Herre Jesus Kristus,
for at du i all fare
så nådig har beskyttet oss dette året.

Vi ber deg, du evige sønn
av Faderen på den høyeste trone
om at du vil bevare din arme kristenhet
fortsatt og i all tid.

(Norsk versjon ved arcil)

ANNONSE

Læs også

Læs også