Kunstbilde

Carl Fredrik Hill (1849-1911)
Olje på lerret, 5,35 x 7,3  cm, Malmö konstmuseum.

Dette lille bilde var ett av de siste Carl Fredrik Hill fullførte før hans sinnslidelse tok overhånd i 1878. Han fortsatte å tegne og male – men hans senere arbeider kvalifiserer nok som surrealistiske, i André Bretons (1896-1966) forstand (surréalisme er i prinsippet ikke en stilart, men en kunstnerisk grunnholdning).

Den viktigste offentlige samling av Carl Fredrik Hills bilder finner vi i Malmö konstmuseum.

En parallell til Carl Fredrik Hill finner vi hos hans landsmann og malerkollege Ernst Josephson (1851-1906), som fikk et mentalt sammenbrudd i 1888. Og det pekes ofte på at grensen mellom geni og galskap i enkelte tilfeller kan være noe uklar.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også