Kunstbilde

Goswin/Goosen van der Weyden (1455–1543)
Olje på eiketre, 80,5 x 70 cm, The National Gallery, London

Goswin van der Weyden var sønnesønn av den bedre kjente Rogier van der Weyden (c. 1400-1464), og var i 1503-30 registrert i Lukas-gildet i Antwerpen. hvor han hadde sitt verksted. Bildet er sannsynligvis en del av en altertavle med motiver fra Jesu liv. Det tekstlige grunnlag finner vi i evangeliet etter Lukas, 1, 39-44 (DNB 1930)

Men Maria stod op i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda, og hun kom inn i Sakarias’ hus og hilste på Elisabet. Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv, og Elisabet blev fylt med den Hellige Ånd og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt! Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd.

Mannen til høyre i bakgrunnen er sannsynligvis Elizabeths ektemann Zacharias, som ble slått med stumhet inntil Døperen Johannes var født og navngitt.

En adventskoral fra Johann Sebastian Bachs Orgelbüchlein, BWV 602 – Lob sei dem allmächtigen Gott. Giulio Lucciola spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også