Nyt

Som den første islamske skole har Tauheedul Islam Boys’ High School i Blackburn fået grønt lys til at oprette en militær kadetskole for eleverne.

Briterne har længe slidt med at rekruttere muslimer nok til at opfylde “mangfoldighedskvoten” i deres militære styrker. General Sir Nick Carter som blev personaleleder i forsvarsstyrkerne i sommer har haft som højeste prioritet at forbedre mangfoldigheden. Muslimer er underrepræsenteret ifølge statistikken.

General Carter shone a spotlight on the relationship between Islam and the army in his former position as chief of the general staff, highlighting in 2015 that Muslims made up 4.4 per cent of the British population but only 0.5 per cent of the army.

Briterne ynder at henvise til de mange muslimske soldater, der kæmpede sammen med dem og døde for en fælles sag under 1. verdenskrig. Men “fjenden” er en anden nu og det er vanskeligt at rekruttere muslimer til at gå i krig i muslimske lande.

ANNONSE

Forståelig nok er det vigtigt at alle grupper i samfundet føler at de er repræsenteret i de offentlige erhverv som f.eks. militæret, men for muslimer er dette en ekstra stor hindring, når deres loyalitet ligger et andet sted end hos deres nye hjemland. Det er ikke det samme som at blive politimand eller brandmand.

Der gøres tanker om at muslimer måske kan være ængstelige for at blive udsat for racisme af deres medsoldater. Men sagen er vel snarest den, at de vil blive anset som forrædere af deres egne. Det er ingen hemmelighed at britiske soldaters politiske syn ikke lige er sammenfaldende med globalisternes. Men mange er det stadig ikke gået op for, at muslimerne i Storbritannien ikke er loyale overfor det land, de bor i.

Og hvad med risikoen for at uddanne muslimer militært, som senere viser sig at være jihadister? I Afghanistan har der været mange terrorangreb, foretaget af muslimer som har været under oplæring af briterne; bare for at vise deres sande loyalitet i et selvmordsangreb.

Få steder er behovet for gensidig tillid så stort som i forsvaret. Sandsynligvis bruges der mange penge i forsøget på at se bort fra menneskets naturlige instinkter – at de er tryggest med deres egne.

General Sir Nick Carter

Det britiske militær har tidligere i sommer etableret kontakt med skolen ved at invitere 50 gutter til en cricket match og senere ved at deltage i et moskébesøg i Regents Park.

De af gutterne fra den islamske skole, som ønsker at deltage vil fra næste september blive trænet op som militære kadetter.

The armed forces had established links with the school earlier this year by inviting 50 boys to a cricket match at Lord’s and joining them on a visit to a mosque in Regent’s Park, it is understood. Pupils who enrol as cadets from next September will practise drills, fieldcraft, map reading and experience being on a firing range.

De lokale moskéer har bifaldet det nye initiativ og godkendt, at kadetsamlinger kan finde sted på fredage.

Dette er fra Tauheedul Islam Girls’ High School i Blackburn. Hvornår starter der militære kadetskoler her?

The Times

ANNONSE