Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Penn og akvarell på papir, mål ikke oppgitt, Louvre, Paris.

Mesteparten av det som en gang var Livland, tilhører nå Estland og Latvia. Etter slaget ved Grünwald, der den polsk-litauiske koalisjonen endelig beseiret den tyske orden, fantes det et selvstendig livlandsk forbund fram til Livlands-krigene (1558–82). Befolkningen i Livland besto for det meste av baltere og finsk/estere, med et betydelig innslag av tysk-talende.

Noe om Livlands historie kan man lese her

Dürers besøk i Livland fant dermed sted i den korte selvstendighetsperioden, før Sverige og senere Russland overtok områdene. I 1918 fikk de baltiske stater en kortvarig selvstendighet før de ble lagt under Sovjetunionen i 1940. De fikk selvstendigheten tilbake ved Sovjetunionens oppløsning i 1991.

ANNONSE

Læs også

Læs også