Kunstbilde

Theodor Severin Kittelsen (1857-1914)
Blyant og akvarell på papir, 56 x 81,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Theodor Kittelsen er spesielt erindret for sine eventyr-illustrasjoner. Det hele startet høsten 1881, da han etter Erik Werenskiolds anbefaling ble engasjert av Peter Christen Asbjørnsen for å illustrere Eventyrbog for Børn I, som ble utgitt i 1882 av Gyldendalske Boghandels Forlag i København. Det var begynnelsen til et samarbeid som skulle komme til å strekke seg over nesten tre desennier.

Det helt spesielle med Kittelsens illustrasjoner er nok at – samme hvor fantastiske motivene er – deres klare tilknytning til direkte observasjoner av norsk natur og folkeliv.

Så vidt man kan forstå, er ikke denne illustrasjonen laget for noe spesielt eventyr.

ANNONSE

Læs også

Læs også