Kunstbilde

Thomas Rowlandson (1756-1827)
Håndkolorert etsning, 26 x 37,5 cm, Fine Arts Museums of San Francisco

Ved siden av James Gillray (1756-1815) var den jevngamle Thomas Rowlandson en av de fremtredende engelske karikaturtegnere på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Han viste tidlig et talent for karikaturer, som etter hvert ble hans viktigste inntektskilde. I likhet med Gillray ble hans tegninger publisert som ofte håndkolorerte etsninger.

En stor del av hans verker vil nok, selv i dag, kunne karakteriseres som ytterst vovede – og de lar seg lett gugle fram på nettet. Vi finner også satiriske bemerkninger om både innen- og utenrikspolitiske forhold. Her er skyteskiven BoneyNapoléon Bonaparte (1769-1821), som i januar 1810 hadde skilt seg fra keiserinne Joséphine (1763-1814), for å gifte seg i april samme år med Marie Louise av Østerrike (1791-1847).

Den fullstendige titel er BONEY and his NEW WIFE, or a Quarrell about Nothing !! med den følgende konversasjon gjengitt under bildet:

Husband: What makes you so sulky this morning, My Dear?
Wife: Nothing
Husband: What is the matter with you?
Wife: Nothing
Husband: You were in a very good Humour last Night, pray what have I done to offend you?
Wife: (You have done) Nothing (that’s the reason)

Det som er satt i parentes, mangler i dette trykket, men finnes på andre eksemplarer.

ANNONSE

Læs også

Læs også