Kunstbilde

Knud Knudsen (1832–1915)
Albuminkopi i Nasjonalbiblioteket.

Knud Knudsen, som lærte å fotografere av Marcus Selmer (1819-1900) i Bergen, skulle bli en av de viktigste norske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Datidens våtplate-teknikk krevet at platen måtte prepareres umiddelbart før eksponering, og deretter fremkalles omgående, før kollodium-emulsjonen hadde tørket. Følgelig var det nødvendig å ha mørkerom – gjerne et lite telt- og de nødvendige kjemikalier med seg – og en kløvhest til å frakte alt utstyret med i uveisomme strøk. Det er ganske imponerende at vi i dag faktisk har hele 13 500 glassnegativer og dessuten rundt 20 000 originale albuminkopier etter Knud Knudsen.

Motivet her er gården Hjelle ved Strynsvatnet, i bakgrunnen de karakteristiske fjellformasjonene med Fosdalen i midten og bréen Breidfonna til høyre.

ANNONSE

Læs også

Læs også