Kunstbilde

Foto: Olaf Martin Peder Væring (1837-1906), albuminkopi (?) i Oslo Museum.

Værings fotografier er en viktig byhistorisk kilde. Firmaet han grunnla eksisterer fortsatt, og har spesialisert seg på avfotografering av kunstverk.

Karl XIIs gate 12, som lå i Vaterland i Kristiania, omtrent der vi nå finner Oslo City, er for lengst sanert vekk, sammen med resten av gaten. I Folketellingen for 1875 finner vi at her var bundtmagermester Johan Marinius Wilhelm Sohlberg (1831–1909), hans fru Johanne Larsdatter, f. Viker (1837–1902) og 16 andre personer, inkludert tjenestefolk og losjerende registrert bosatt. Blant dem finner vi den unge Harald Oscar f. 1869. Det skal nevnes at adressen også omfattet det bakre huset, med fasade mot Vognmandsgaden, så det var rikelig plass, selv etter datidens forhold.

I følge katalogen til Uendelige landskap, som for tiden vises i Nasjonalmuséet i Oslo, er det Harald Sohlberg (med hatt og paraply) som står ytterst til høyre.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Dumhedens triumf

Læs også