Kunstbilde

Peder Balke (1804–1887)
Olje på lerret, 63,2 x 82,5 cm, Oslo Museum.

Fra høsten 1827 var Peder Balke læregutt hos Heinrich August Grosch (1763-1843). Senere var han elev av (1829-33) Carl Johan Fahlcrantz (1774-1861) ved Akademien i Stockholm. Men dette prospektet er laget før han kom under Fahlcrantz’ innflytelse, som må ha vært betydelig.

Motivet Christiania sett fra Ekeberg finner vi ofte hos datidens kunstnere, som både engelskmannen John William Edy (1760-1820) og dansken Johannes Flintoe (1787-1870). Balke har gitt en ganske nøyaktig beskrivelse av byen, hvor vi kan kjenne igjen både Oslo Hospitals kirke, Ladegården, Akershus festning, Vor Frelsers kirke, Mangelsgården, plankestablene i Vaterland, og i bakgrunnen Gamle Akers kirke. Alle de nevnte bygninger står fortsatt, men grotteåpningen byen er sett fra, er nok fri fantasi fra kunstnerens side.

ANNONSE

Læs også

Læs også