Kunstbilde

Giotto di Bondone (c. 1267-1337)
Tempera og forgylling på poppeltre, 75 x 179 cm, Gemäldegalerie, Berlin

Det siste vi hører om Jesu mor i NTs kanoniske tekster, er i Apostlenes gjerninger, 1, 14, der det heter (DNB 1930):

Alle disse (apostlene) holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.

Men det finnes bevart legender og apokryfer som hevder at alle apostler var til stede ved Marias dødsleie, og at hun ble hentet opp til himmelen, uten at det sies noe om hvor vidt hun var død eller levende ved sin himmelfart. Det er også uvisshet om hvor vidt det skal ha skjedd i Efesos eller Jerusalem.

En interessant detalj i både dette og i flere bilder med det samme motiv, er at Jesus selv er til stede, og holder et spebarn, som man visstnok skal forstå som Marias sjel.

Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611) – Ave Maria a 8 voci

ANNONSE

Læs også

Læs også