Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning, tredje stadium (av fem), 12,2 x 11,1 cm, privateie

Dette lille trykket ble solgt på auksjon hos Christie’s i London den 5. juli 2016. Prisantydningen var £ 4000 -6000, men tilslaget falt på £ 11 250.

Som man vil vite, er motivet hentet fra fjerde kapitel av evangeliet etter Johannes, der det blant annet heter (vers 13-14):

Jesus svarte og sa til henne: Enhver som drikker av dette vann, skal tørste igjen; men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham: Herre! gi mig dette vann, så jeg kan slippe å tørste og å gå hit for å dra op vann!

I denne perikopen er det mye tale om vann, men vi forstår fort at det er tale om både romlig og overført betydning – og det går en stund før samaritanerinnen skjønner poenget med det åndelige vann kontra det fysiske, som man stadig vekk må gå og hente. Gi mig dette vann er kanskje ment noe sarkastisk fra hennes side. Men omsider forstår hun, og historien fortsetter (vers 28) med:

Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk bort til byen og sa til folket der: Kom og se en mann som har sagt mig alt jeg har gjort! Han skulde vel ikke være Messias?

Og perikopen avsluttes slik (vers 39-42):

Men mange av samaritanene fra den by trodde på ham for kvinnens ords skyld, da hun vidnet: Han har sagt mig alt jeg har gjort. Da nu samaritanene kom til ham, bad de ham bli hos dem; og han blev der to dager. Og mange flere trodde for hans ords skyld, og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser.

Etsning er en dyptrykkteknikk der man først dekker en kobberplate med et syrefast materiale som f.eks. harpiks, risser bildet inn i harpikslaget så metallet under frilegges, og etser platen med salpetersyre. Det første syrebadet etser ikke dypt, så prosessen kan gjentas inntil man oppnår ønsket resultat – jo dypere etsning, desto mere trykkfarge, og som vi ser av Rembrandts eksempel, kan man oppnå en ganske høy tonerikdom.

Andre kunstnere som har utnyttet etsning maksimalt, er Francisco Goya og Anders Zorn – og jeg skulle anta at hva etsning angår, var Rembrandt Zorns forbilde.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Knæfaldet

Læs også