Kunstbilde

Constantin Hansen (1804-1880)
Olje på lerret, 40 x 32,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Constantin Hansen ønsket opprinnelig å bli arkitekt, men besluttet raskt å vie seg til malerkunsten isteden. Hans viktigste læremester var Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) som også hadde Christen Købke (1810-1848) og Martinus Rørbye (1803-1848) m.fl. som elever ved kunstakademiet i København. Første halvdel av 1800-tallet omtales da også som Den danske Guldalder (og ikke bare på malerkunstens område).

Constantin Hansen fikk mulighet til å etablere seg i Roma i årene 1835-43, og besøkte dessuten Napoli, Pompeii og Paestum, der det finnes rikelig av minner fra gresk og romersk oldtid.

Paestum i Campania, langt mot sørvest i Italia, var som Sicilia i oldtiden kolonisert av grekere, og her finner vi blant annet rester av et Athene-tempel fra ca. 500 fvt Det ser ut til å danne bakgrunnen i dette bildet, der den unge gjeter og hans firbente assistent står, som den franske dikter Stéphane Mallarmé (1842-1898) formulerte det, sous un flot antique de lumière – under en oldtidsstrøm av lys.

ANNONSE

Da bildet ble malt, var det rundt elleve år til den danske komponist Carl Nielsen (1865-1931) ble født. I 1902 fikk han mulighet til å besøke blant annet Egéerhavet, et stykke lengre østover. Her fant han inspirasjon til sin Helios-ouverture op. 17, som i 1903 ble uroppført i København under ledelse av hans tidligere lærer Johan Svendsen (1840-1911).

Danmarks radiosymfoniorkester spiller under ledelse av Osmo Vänskä.

ANNONSE

Læs også

Læs også