Kunstbilde

Hans Ødegaard (1876-1943)
Olje på lerret, 97,5 x 130,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Vi finner en noe fyldigere artikkel om Hans Ødegaard hos Terra Buskerud.

17 år gammel var han aktiv som fotograf på Hønefoss i fire år (han er ikke nevnt i Susanne Bonges Eldre norske fotografer, Bergen 1972) før veien gikk til Kristiania der han var elev av Fredrik Kolstø 1897–98 og Knud Bergslien 1898–99. Året etter var han i København, der hans lærere var Peder Severin Krøyer og Kristian Zahrtmann. Tilbake i Norge fikk han undervisning av blant andre Johan Nordhagen, Erik Werenskiold og Harriet Backer. I likhet med Ivar Lund, Thorolf Holmboe og Severin Grande tok han gjerne for seg motiver fra de fattigere bydeler, som her fra Vaterland – som man trygt kan kalle et “belastet strøk” – helt til mesteparten av den gamle bebyggelsen ble sanert bort i siste halvdel av 1900-tallet.

Et lite inntrykk av gamle Vaterland (og andre gamle deler av Kristiania) kan vi finne i Henning Carlsens filmatisering av Knut Hamsuns Sult (1966 – i siste liten).

ANNONSE

Læs også

Læs også