Kunstbilde

Eilif Peterssen (1852-1928)
Sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket.

Motivet er hentet fra Evangeliet etter Johannes 19, 25-27 (DNB 1930)

Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din sønn; derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

Skriften nederst på altertavlen er hentet fra Johannes 1, 29, der døperen Johannes sier:

Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Den disippel Jesus elsket, identifiseres av tradisjonen med apostel og evangelist Johannes, men ut fra teksten kan man også argumentere for at det dreier seg om Lazarus av Bethania (bror av Martha og Maria) som ble gjenoppvekket fra de døde. Johannes 21, 20-24 kan muligens forstås i denne retning.

Da Peter vender sig, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå op til hans bryst ved nattverden og sa: Herre! hvem er det som forråder dig? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre! hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved? Følg du mig! Derfor kom det ord ut blandt brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulde dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved? Dette er den disippel som vidner om dette og har skrevet dette; og vi vet at hans vidnesbyrd er sant.

Johannes kirke ble bygget i årene 1874-78. Byggegrunnen – for det meste leire – var ikke den aller beste, og da det store jordskjelvet – kalt Osloskjelvet – inntraff den 23. oktober 1904, fikk kirken så store skader at den ble besluttet stengt. Den endelige riving fant sted i 1928.

Fotograf Narve Skarpmoen (1868–1930) fikk etter jordskjelvet i oppdrag å dokumentere kirkens interiør. Menigheten sto i noen år uten egen kirke, men i 1911 ble Piperviken småkirke reist. Den ble revet 1959 under saneringen av Vestre Vika.

ANNONSE

Orgelet i Johannes kirke ble flyttet til Grønland kirke. Altertavlen ble tatt vare på, men den forsvant en gang mellom 1940 og 45. Man vet ikke eksakt hva som hendte, men det er antatt at den ble ført til Tyskland.

Es ist vollbracht, fra Johann Sebastian Bachs Johannes-passion. Solist er Christa Ludwig.

ANNONSE

Læs også

Læs også