Kunstbilde

Moritz Nähr (1859–1945)

Fotogravyre, brukt som illustrasjon i Richard Spechts biografi Gustav Mahler (1913), Berlin og Leipzig: Schuster und Loeffler.

I Interlude på Document.no presenteres i disse dager Gustav Mahlers (1860-1911) første symfoni (1888-96) som føljetong, og her har vi ett av de best kjente portretter av komponisten.

Mahlers første symfoni hadde opprinnelig fem satser, men denne, kjent som Blumine, ble trukket tilbake av komponisten. Mahler kammerorkester spiller, dirigent er Daniel Harding og solist på trompet er Christopher Dicken. Opptaket er gjort i Leipzig 2011.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også