Kunstbilde

Albrecht Dürer (1471-1528)
Kobberstikk, 10,3 x 14 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

I følge legendene var det den hellige Veronica som tørket blod og svette av Jesu ansikt da han var på vei til Golgata – og til sin forbauselse så at den svededuk (gresk σουδάριον- soudarion) hun hadde benyttet, hadde fått et bilde av Jesus.

Dette er ikke nevnt i noen av de kanoniske nytestamentlige skrifter, bare i legender av noe senere dato.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Koral: Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 fra Leipziger Chorälen. Bine-Katrine Bryndorf spiller.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også