Kunstbilde

Pieter Brueghel den eldre (1526/30-1569)
Olje på eikepanel, 95 x 160,5 cm, Szépművészeti Múzeum, Budapest

Den 24, juni – St.Hans, er Johannes Døperens fødselsdag og festdag. Døperen er omtalt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten hos Flavius Josephus.

I evangeliet etter Matthaeus, 3, 1-12 (DNB 1930) kan vi lese:

I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild.

Bachs kantate for St. Hansdagen – Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe BWV 167. Vi hører Tölzer Knabenchor og Concentus musicus Wien under ledelse av Nikolaus Harnoncourt.

ANNONSE

Læs også

Læs også