Kultur

Vi hører ofte dette verket av Richard Wagner (1813-1883) fremført med fullt orkester – men her hører vi det omtrent som ved førsteoppførelsen 1. juledag 1870 – med kun én spiller på hver av de fem strykerstemmene. Flesteparten av de temaer vi her hører, ble senere benyttet i tredje del av RingenSiegfried, som ble uroppført i 1876.

Vi hører det australske Omega Ensemble under ledelse av Paul Meyer.

ANNONSE

Læs også

Læs også