Kunstbilde

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Bronsefigurer over inngangen til Vor Frue Kirke, København, oppstilt 1839.

Foto: Ib Rasmussen, Wikimedia Commons.

Det har også tidligere stått noen kirker på samme sted som vi i dag finner Vor Frue Kirke i København, den første sto ferdig rundt 1200. Men denne kirke ble totalskadet av brann i 1314, og den neste ble ødelagt i Københavns brann i 1728 – etterfølgeren ble truffet under Københavns bombardement i 1807, og brant atter ned til grunnen. Den nåværende Fruekirke ble påbegynt i 1808, tatt i bruk 1829.

Gavlgruppen ble modellert allerede i årene 1821-22, og gipsoriginalene finner vi i Thorvaldsens museum. Figurene forestiller, fra venstre mot høyre En liggende dreng, En gammel skriftklog, En mor med sin søn, En søn med sin far, En ung mand, Johannes Døberen, En dreng, En farisæer, En jæger, To børn, En mor med sit barn, og En hyrde.

Johannes Døberen er nevnt i alle de fire kanoniske evangelier, og i Evangeliet efter Matthæus kan vi lese i det tredje kapitel, vers 1-12 (Dansk Bibel 1933):

Men i de Dage fremstår Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger: “Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.” Thi han er den, om hvem der er talt ved Profeten Esajas, som siger: “Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!” Men han, Johannes, havde sit Klædebon af Kamelhår og et Læderbælte om sin Lænd; og hans Føde var Græshopper og vild Honning. Da drog Jerusalem ud til ham og hele Judæa og hele Omegnen om Jordan. Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Dåb, sagde han til dem: “I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede? Bærer da Frugt, som er Omvendelsen værdig, og mener ikke at kunne sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten. Men Øksen ligger allerede ved Roden af Træerne; så bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden. Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild. Hans Kasteskovl er i hans Hånd, og han skal gennemrense sin Lo og samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.”

Vor Frue Kirke har flere Thorvaldsen-skulpturer enn gavlgruppen, vi finner også hans Kristus og de tolv apostler, Dåpsengelen og mere til, både på ut- og innside.

ANNONSE

Læs også

Læs også