Mellemspil

Anton Bruckners (1824-1896) motett Locus iste for firestemmig blandet kor blir her fremført av Universitätschor München, under ledelse av Johannes Kleinjung, i et konsertopptak fra 2011.

Den latinske tekst

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

kan omtrentlig gjengis med

Dette sted er skapt av Gud
en uvurderlig helligdom
som ikke kan klandres,

ANNONSE