Mellemspil

Anton Bruckners (1824-1896) motett Locus iste for firestemmig blandet kor blir her fremført av Universitätschor München, under ledelse av Johannes Kleinjung, i et konsertopptak fra 2011.

Den latinske tekst

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

kan omtrentlig gjengis med

Dette sted er skapt av Gud
en uvurderlig helligdom
som ikke kan klandres,

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)