Mellemspil

Gabriel Fauré (1845-1924)

Komponisten spiller selv sin Pavane på en Pianola-rull

Betegnelsen pavane har blitt satt i forbindelse med påfugl (latin pavo, spansk pavon) men er mest trolig dannet av padovana – (dans fra) Padova i Italia.

ANNONSE