Mellemspil

David Ojstrakh er solist med Moskva radiosymfoniorkester under Gennadij Rozjdjestvjenskijs ledelse, i et opptak fra februar 1966.

Beethoven skrev i alt to romanser for fiolin og orkester, G-dur op, 40 (1802), og F-dur op.50 (1798), noen år før fiolinkonserten op. 61 (1806).

ANNONSE