Mellemspil

Tenorarie fra Carl Nielsens Fynsk Foraar op. 42 (1921)

Vi hører Kim Von Binzer og Odense Symfoniorkester, dirigent er Tamás Vetö.

Teksten er skrevet av Aage Berntsen (1885-1952).

ANNONSE

Læs også

Læs også