Mellemspil

Statsradiofoniens Symfoniorkester under ledelse av Erik Tuxen, i et opptak fra 1952.

ANNONSE