Kunstbilde

gatosdegoya
Francisco Goya y Lucientes (1746-1828) er mester for disse arge kattene fra ca. 1786-87. De befinner seg nå på loftet i Prado i Madrid. Silketapetet det er utført som forelegg for, finner man i Palacio réal de Pardo. Bildet er noe beskåret på begge sider – hvor det er mye luft – trolig av hensyn til den aktuelle arkitekturen. Se heller det positive i at vi slipper å høre lyden som i alminnelighet følger slike konfrontasjoner.

Det er vel ellers å bemerke at kattepuser på dette stadium i en disputas sannsynligvis ville ha strittet med alle hår – særlig på halen. Kattekrangler er som regel mere konsert og display enn actual fighting. I de fleste tilfeller ender det med at den som er lengst hjemmefra stikker av.

ANNONSE

Læs også

Læs også