Forfatter: Therion

Jacob van Ruisdael (1628/29–1682). Olje på lerret, 83 x 101 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. De nederlandske vindmøller kjent fra 1200-tallet, hadde i første omgang som oppdrag å male korn. Men bruksområdene ble raskt utvidet, og deres viktigste oppgave ble etter hvert å pumpe vekk vann fra oppdemmede områder, foruten andre energikrevende oppgaver, som treskeverk, papirmøller og […]

Les Mer...

Rebecca Taio, fløyte, og Labirinti Armonici under ledelse av Andrea Ferroni spiller Antonio Vivaldis (1678-1741) Fløytekonsert op. 10 nr. 3 i D-dur, skrevet en gang før 1728. Konserten er kjent som  Il Cardellino (Stillitsen), ettersom komponisten skal ha vært inspirert av stillitsens sang.

Les Mer...

Raffaello Sanzio (1483–1520). Olje på tre, 107 x 77 cm, Uffizi, Firenze. De gjengitte personer er uten tvil la Madonna, med den lille Johannes Døperen til venstre og Jesus til høyre. Ettersom Døperens mor Elizabeth i evangeliet etter Lukas oppgis å være en slektning av Jesu mor Maria, har man oppfattet Jesus og Johannes som […]

Les Mer...

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669). Olje på lerret, 121,5 x 166,5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. Rijksmuseum har dette å si om bildet: Portret van een paar als oudtestamentische figuren, genaamd ‘Het Joodse bruidje’, som kan gjengis med Portrett av et par som gammeltestamentlige skikkelser, kjent som *Den jødiske bruden’. Identifikasjonen av de gjengitte er usikker, men […]

Les Mer...

Ouvrturen til Gaspare Spontinis (1774–1851) lyriske tragedie La vestale (Vestalinnen) spilles her av Orchestre Radio-Lyrique de la RTF under ledelse av Roger Norrington. Det skal nevnes at Spontini var meget høyt verdsatt av sine samtidige kolleger Cherubini, Beethoven, Weber, Rossini og Meyerbeer, og senere også Berlioz, Verdi og Wagner.

Les Mer...

John Butler Yeats (1839–1922). Olje på lerret, 77 x 64 cm, National Gallery of Ireland, Dublin. Kunstneren har her portrettert sin eldste sønn, dikteren William Butler Yeats (1865-1939), som mottok Nobelprisen i litteratur for 1923. Sailing to Byzantium (1927). By William Butler Yeats I That is no country for old men. The young In one […]

Les Mer...

Carel Fabritius (1622–1654). Olje på tre, 33,5 x 22,8 cm, Mauritshuis, Haag. Carel Fabritius fikk ikke noe langt liv, den 12. oktober 1654 omkom han, bare 32 år gammel, i en eksplosjon som ødela store deler av Delft, og dessuten mange av hans ferdige bilder. Han rakk å være Rembrandts elev i Amsterdam i begynnelsen […]

Les Mer...

Mateusz Kurcab er solist i Gabriel Faurés (1845-1924) Ballade op. 19, med orkestret ved Marcin Józef Żebrowski-musikkskolen i Częstochowa, Polen, under ledelse av Zygmunt Nitkiewicz.

Les Mer...

Frans Hals (1582/83–1666). Olje på lerret, 179 x 257,5 cm, Frans Hals Museum. Haarlem. I det ettertiden har kalt Den nederlandske gullalder i malerkunsten på 1600-tallet regnes Rembrandt som den ypperste, men både Frans Hals og Johannes Vermeer var begge betydelige kunstnere – ved siden av ganske mange andre, som vi skal forsøke å presentere […]

Les Mer...

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669). Etsning på papir, 15,2 x 12,5 cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam. Portrettet øverst til venstre er definitivt ikke av Saskia van Uylenburgh (1612-1642) – men de øvrige fire kan ikke utelukkes å være etter Saskia, som var Rembrandts første ektefelle  1634–1642.

Les Mer...