Kultur
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) er i våre dager best erindret for sine samfunnskritiske verker. Men han hadde også en musikalsk bakgrunn, og var aktiv som komponist.

Det kan nevnes at mesteparten av hans inntekter kom fra hans virksomhet som notekopist.

ANNONSE

Læs også

Læs også