Kultur

Schweizer Jugendchor 2015, under ledelse av Andreas Felber, synger Thomas Morleys (1557-1602) It was a lover and his lass.

Som mange vil vite, er denne sangen benyttet i William Shakespeares (1564-1616) komedie As You Like It (c.1599). Hvor vidt sangen er skrevet spesielt for dette teaterstykket, eller bare ble ekspropriert av Master Bill skal være usagt. Det finnes mange musikalske innslag i Shakespeares sceneverker, både rent instrumentale og sanger med tekst.

It was a lover and his lass,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
That o’er the green cornfield did pass,
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
Those pretty country folks would lie,
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

This carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
How that a life was but a flower
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

And therefore take the present time,
With a hey, and a ho, and a hey nonino,
For love is crownèd with the prime
In springtime, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding a ding, ding;
Sweet lovers love the spring.

 

ANNONSE

Læs også

Læs også