Doc-TV

At Gud gir oss fri vilje er ingen overraskelse, og fri vilje gjelder på alle plan. Selv i vårt forhold til Gud. Gud trenger seg ikke på. Vi står fritt til å si ja eller nei til ham.

Det burde være så enkelt.

Men for oss som sier ja til Gud, for oss som har lest Bibelens tekster og som bekjenner Kristus, gjenstår en utfordring: Å pleie frøene som tekstene sår i oss på en slik måte at de slår rot, overlever stormene gjennom livet og kan bære rikelig med frukt. Og det er ikke alltid like enkelt.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

Såmannssøndag

Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:

«En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»

Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.

Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

Luk 8:4-15

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

 

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også