Kultur

Helmut Walcha (1907-1991) spiller Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Toccata, adagio og fuge i C-dur, BWV 564.

Dette verket er bare bevart i avskrifter, sannsynligvis utført i tiden 1719–1727.

ANNONSE

Læs også

Læs også