Kommentar

<

Jeg kan med tilfredshed meddele, at jeg tog fejl. For et par dage siden troede jeg, at demokraterne ville beholde flertallet i Repræsentanternes Hus, men det ser ikke ud til at blive til noget. Netop nu har republikanerne vundet 217 pladser (der skal 218 til et flertal), mens demokraterne har opnået 205 med 13 valgdistrikter, der endnu ikke er optalt. Det skal gå meget mærkeligt til, hvis Joe Bidens parti vinder alle 13. Det republikanske flertal bliver snævert og langt fra den kæmpebølge, som optimister havde spået, men et flertal er et flertal. Derimod kontrollerer demokraterne stadig Senatet .
Herefter står USA i en fastlåst situation – en ”gridlock”. Præsidenten og Senatet er demokratiske, mens Repræsentanternes Hus er republikansk. Det betyder, at Biden kan sige farvel til yderligere planer om at gennemtrumfe sin radikalt-socialistiske dagsorden. Han kan ganske vist prøve ved simpelthen at udstede befalinger uden om Kongressen – ved at benytte sig af sit såkaldte ”executive privilege” – men for det første risikerer han at blive underkendt i Højesteret, og for det andet kan der ikke lovligt bevilges penge, uden at det vedtages i Repræsentanternes Hus.
De mest optændte demokrater ser udfaldet af midtvejsvalget som et mandat til at videreføre deres ekstremistiske politik, men de må nok lægge drømmen på hylden, for den amerikanske forfatning er netop skrevet for at forhindre, at én gren af de føderale myndigheder kan tiltage sig tyrannisk magt. Forfatningen med sine ”checks and balances” baner vej for politisk turbulens – og det er netop meningen med den. Hvis noget skal gennemføres, bliver parterne nødt til at bøje sig mod hinanden og søge et kompromis.
Spørgsmålet er nu, om Husets republikanske flertal vil bruge magten til noget – og ganske særligt om det vil gøre alvor af planerne om at undersøge Biden-administrationens lovstridige adfærd, f.eks i forbindelse med den åbne grænse og mobiliseringen af Justitsministeriet og FBI mod sine politiske modstandere. Som Greg Gutfeld påpeger på Fox News: Hvad skal man med politisk magt, hvis man ikke bruger den til noget?
Det skal i den sammenhæng blive interessant at se, om Husets republikanere vil gøre noget ved den seneste skandale, nemlig sammenbruddet af krypto-valuta-selskabet FTX, der netop er gået konkurs – meget belejligt er uge efter demokraternes sejr i Senatet. Den skyldes ikke mindst TFX, som var demokraternes største donor næst efter den berygtede George Soros.
Ganske bemærkelsesværdigt involverede pengestrømmen Ukraine, som ifølge Fox News medvirkede til en udspekuleret pengevask. Biden gav penge (ikke hans egne, naturligvis) til præsident Zelenskij, der investerede dem i TFX, som forærede dem til Bidens parti, så det kunne afværge den republikanske bølge.
Den 29-årige chef for TFX er nu under kriminel efterforskning på Bahamas, hvor selskabet holder til. Spørgsmålet er, om Repræsentanternes Hus vil efterforske Biden.
Ved samme lejlighed kunne Huset passende undersøge den netop overståede valghandling, som trænger til at blive kigget efter i sømmene (mere om det senere).
ANNONSE

Læs også

Læs også