Kultur

Leonard Bernstein (1918-1990) dirigerer Wiener Philharmoniker i Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791) symfoni nr. 25 i g-moll, omtalt som den lille g-moll-symfonien (den store fra 1788 har fått nummeret 40).

Nummereringen av Mozarts symfonier lar seg avgjort disputere – men de tradisjonelle nummer er så innarbeidet at det er liten grunn til ikke å bruke dem. Tvilen handler primært om de aller første, og “Nr. 37”, der bare den langsomme innledningen er skrevet av Mozart, og resten av Michael Haydn (1737–1806), Josephs yngre bror.

ANNONSE

Læs også

Læs også