Doc-TV

Når Jesus underviser om ting som betyr mye for ham, kutter han ikke ordene – og ingenting betyr mer for Gud enn barna. Å bli foreldre, eller være et voksent forbilde, er derfor den største tilliten vi kan få fra Gud. Han betror oss det mest dyrebare, og vi lever i en tid da det er viktig å forvalte tilliten vi har fått.

Men vi har lært over mange tiår å tvile på vår betydning. Derfor blir vi i dagens tekst minnet om hvor viktig det er at vi tar ansvar for de verdiene vi planter i barna våre. Fordi Jesus vet at vi høster det vi sår. Det som er plantet i det lille barnet vil bære frukt når barnet er voksent.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

20. søndag i treenighetstiden

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.

Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!

Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.»

Matt 18:1-11

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

 

ANNONSE

Læs også

Læs også