Doc-TV

Sannheten skal gjøre dere fri, sier Jesus. Men hvordan forklarer du den friheten til en som ikke en gang ser på seg selv som en fange til å begynne med?

Det er når vi åpner oss for det ukjente og våger å se Sannheten som Jesus ønsker å vise oss, det som ligger hinsides det trygge og kjente, at vi kan få alt det vi ikke en gang vet at vi mangler.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

11. søndag i treenighetstiden

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Joh 8:31-36

 

ANNONSE

Læs også

Læs også