Doc-TV

Hvordan forklarer man noe som ikke kan forklares?

Kanskje må man innse at visse ting ikke kan forklares, men må oppleves – og møtet med den treenige Gud som er én og udelelig, men likevel Far, Sønn og Ånd er nettopp noe slikt.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

Treenighetssøndag

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag,
og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette.»

Luk 24:45-48

Video av gass: Video by cottonbro: https://www.pexels.com/video/close-up-of-moving-white-smoke-9694232/

Video av vann: Video by Uzunov Rostislav: https://www.pexels.com/video/sea-sunset-water-blue-7385122/

Video av isflak: Video by Pixabay: https://www.pexels.com/video/broken-ice-855903/

 

ANNONSE

Læs også

Læs også