Kultur

Av Johann Sebastian Bachs (1685-1750) verker for fiolin er nok konsertene i a-moll og E-dur, samt dobbeltkonserten i d-moll best kjent. Det finnes også seks sonater og partiter for solo fiolin, samt seks sonater for fiolin og cembalo. Man kjenner også til noen verker der opprinnelsen er omstridt.

Man vet ikke med sikkerhet når og hvor disse verkene er skrevet, man det er ikke usannsynlig at de ble til i Bachs tid som kapellmester i Köthen (1717-1723).

Her hører vi Elizabeth Blumenstock, fiolin, og Matthew Dirst, cembalo i h-moll-sonaten.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Dumhedens triumf

Læs også