Kultur

Kirsten Flagstad er solist med London Symphony Orchestra, dirigent er Øivin Fjeldstad.

Var det en dröm, att ljuvt en gång
Jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång
Då strängen darrar än

Jag minns en törnros av dig skänkt
En blick så blyg och öm;
Jag minns en avskedstår, som blänkt
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
Uti en vårgrön ängd
Vars fägring hastigt vissnar bort
För nya blommors mängd

Men mången natt jag hör en röst
Vid bittra tårars ström:
Göm djupt dess minne i ditt bröst
Det var din bästa dröm!

Josef Julius Wecksell (1838-1907).

ANNONSE

Læs også

Læs også