Doc-TV

En leser kommenterte siste pod om syndsbevissthet og gudsfrykt og spurte om henrettelse av kvinner som fødte barn utenfor ekteskap var et eksempel på kristen nestekjærlighet

Er en holme her noen hundre meter unna, på 16 og 1700-tallet ble minst 7 stykker henrettet der da kristendommen sto som sterkest i vårt land.

Første henrettelse Tirsdag 15 Juli 1670 da to fra Horsvær Arn Jonnson og konas søsterdatter ble henrettet fordi de fikk barn sammen.

16 August 1716 ble to søsken fra Bindal Ingebrikt Olsen og Ingeborg Olsdatter halshugget fordi #de hadde avlet barn sammen.

Først på 1700-tallet ble en “pike” fra Rodal henrettet på samme sted, hadde drept sin halannetårig sønn og lagt barnet under en stor sten på Rodalstranda, steinen er nå kalt Eli Baardsdatter-stenen.

Min farfars tante fikk 3 måneder tukthus i Trondheim på siste halvdel av 1800-tallet for å føde 3 barn utenfor ekteskap.

I følge Document.no var dette i den tid kristendommen forsto sin neste….

Vår tid mener den har løst Det ondes problem. Det var et spørsmål tidligere generasjoner har slitt med, også på den tid leseren refererer til. Men en tid som mener at Det ondes problem er et tilbakelagt stadium har overraskelser i vente.

I dagens pod sammenligner vi den tiden det her vises til med vår avkristnede tid, hvor gay-kulturen har kommet inn i kirken. Alle overgrepene i kirken mot særlig unge gutter er sammenfallende med gay-kulturens oppblomstring. Det er neppe tilfeldig. Men det er ikke populært å si det.

Har det hjulpet å overgi seg til verden?

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil gi da oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

ANNONSE

Læs også

Læs også