Kultur

Domenico Scarlatti (1685-1757) var en av 1700-tallets mest fremtredende virtuoser på tasteinstrumenter, både orgel, cembalo, klavikord og hammerklaver, som da var en nyhet.  Han skrev dessuten hundrevis av små verker, som han selv kalte essercisi – øvelser.

Martha Argerich spiller sonaten i d-moll, som har fått nummer 141 i Ralph Kirkpatricks fortegnelse.

ANNONSE

Læs også

Læs også