Kultur

I kunstspalten har vi i denne uke tatt for oss den spanske maler Diego Velázques (1599-1660), og her skal vi høre litt orgelmusikk av hans samtidige Francisco Correa de Arauxo (1584-1654).

Francesco Cera spiller Seguendo tiento de tiple de septimo tono på renessanseorglet i Mariakirken i Garrovillas de Alconètar, Extremadura, Spania.

Den noe kryptiske spanske titel refererer seg til musikkteoretiske og kirketonale begreper.

ANNONSE

Læs også

Læs også