Kultur

D-dur-serenaden op. 11, endelig versjon 1859, er Johannes Brahms’ (1833-1897) første publiserte verk for fullt orkester.

Chamber Symphony of Philadelphia spiller, dirigent er Anshel Brusilow,

ANNONSE

Læs også

Læs også